This is some text inside of a div block.

- Vi har hatt gode runder både med organisasjonene i næringa og på Stortinget i denne saken. Mitt ansvar er å lande en fornuftig løsning som ivaretar helheten. Når det nå er kommet flere henvendelser, blant annet fra Fiskebåt, Sjømatbedriftene, Fiskarlaget Nord, Norges Fiskarlag med anmodning om utsatt høringsfrist så vil jeg lytte til det, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Forrige uke var han i Finnmark og fikk møtt representanter fra fiskerinæringen, og sier at det illustrerte hvor viktig det er at det blir en grundig og ordentlig høringsprosess.

Forslaget om havdeling høres med sikte på iverksettelse sesongen 2023. Øvrige tiltak høres med sikte på iverksettelse 1. januar 2024.

 

Høring om kysttorsk og havdeling i fisket etter torsk nord for 62°N | Fiskeridirektoratet

 

Les også;

- Uforsvarlig kort høringsfrist

Nyheter
No items found.