This is some text inside of a div block.

Ivar Andreassen (59) fra Bodø er valgt til styreleder i Fiskebåt Nord på årsmøtet i Tromsø. Andreassen har fra tidligere en lang karriere både som fisker og i organisasjonslivet.

I 13 år var han ordfører i Norges Sildesalgslag og i mer enn 10 har han vært ordstyrer på Fiskebåt sentralt sitt årsmøte. Men først av alt har han vært fisker og skipper på ringnotfartøyet Nordfisk, hjemmehørende i Bodø.

- Jeg er tredje generasjon ringnotreder og startet selv i 1987, men som styreleder i Fiskebåt Nord er jeg opptatt av at jeg skal jobbe for alle medlemmene, enten de representerer krabbefartøy, sjøpattedyr eller andre flåtegrupper. Her skal vi jobbe for alle medlemmene sine interesser, sier Andreassen.

For den nye lederen, så blir en prioritert oppgave å formidle hva fiskerinæringen driver med, og hvor viktig den er for både bosetting og sysselsetting langs kysten.

- Avstanden mellom de som styrer og vi som driver næring er stor og jeg opplever ofte at kunnskapsnivået er for lavt blant politikere. Men det er vår oppgave å gjøre noe med det, og formidle hva vi driver med. Vi må få fram at det er fiskernes innsats som gjør at vi er en stormakt innen fiskeri, og at vi driver en moderne og miljøvennlig næring, sier Andreasssen.

Ivar Andreassen tar over etter Marius Ytterstad som styreleder i Fiskebåt Nord.

Nyheter
No items found.