This is some text inside of a div block.

Havforskerne tilrår at det kan tas ut 13 000 tonn mer reke fra Barentshavet i år enn i fjor. Totalt kan det tas ut inntil 153 000 tonn, mener forskerne.

I 2023 anbefales det en kvote på 153 000 tonn. Det er en økning på 13 000 tonn fra kvoterådet i 2022, og ligger langt over aktuell fangst som har vært rundt 60 000 tonn de siste årene, skriver Havforskningsinstituttet på sin nettside.

Ifølge forskningssjef Carsten Hvingel, har rekebestanden variert over tid, men holdt seg på et bra nivå. Med gode rekepriser har fangstene tatt seg opp i de seneste årene, og fisket er igjen blitt et av de største rekefiskeriene i Nord Atlanteren, ifølge Hvingel.

Flere nasjoner med i rekefisket

Det er ikke bare Norge som er interessert i rekefangst i Barentshavet. Tidligere var den norske andelen av totalfangstene over nitti prosent. De senere årene har en rekke andre land meldt seg på.


– Totalfangsten har vært stabil de siste årene, mens andelen tatt opp av norske rekefiskere og fiskere fra andre land har variert noe. Rekekvoten økte betraktelig i 2020, men fangstene de siste årene har ligget stabilt på et mye lavere nivå.  Når alt kommer til alt, så har vi i dag en rekebestand som er beskattet bærekraftig, sier Hvingel.

Nyheter