This is some text inside of a div block.

Havforskerne anbefaler en totalfangst på inntil 532 166 tonn i 2024. Det er en økning på 28,3 prosent sammenlignet med 2023.

Det er det havforskningsrådet ICES som kommer med anbefalingen. Økningen forklares med at gytebestanden for 2022 estimeres til å være større enn tidligere antatt.


Kvoten for nordsjøsild har vært relativt stabil de siste ti årene, men siden 2020 har den variert noe. I 2021 ble kvoten satt lavere enn årene før, mens rådet for 2022 var på høyde med rådet som gis for 2024. For 2023 ble det anbefalt lavere kvote.

Les mer om kvoterådet her.

Nyheter