This is some text inside of a div block.

Fiskebåt har deltatt i den norske forhandlingsdelegasjonen og er positiv til at Storbritannia, Færøyene og Norge har signert en kyststatsavtale for makrell. Avtalen bygger på fjorårets avtale mellom Storbritannia og Norge, den er treårig og gir med det økt forutsigbarhet i rammevilkårene for norske fiskere.

Avtalen medfører i tillegg et redusert fiskepress på makrellbestanden.

Norges kyststatsandel er avtalt å være 31 prosent, hvorav vi overfører 3,2 prosent til Storbritannia for 60 prosents soneadgang.

I tillegg til økt forutsigbarhet, bidrar makrellavtalen til økt verdiskapning for alle parter, gjennom bedre kvalitet, redusert seilingstid og bunkersforbruk, sier Audun Maråk i Fiskebåt.

Her kan du lese mer om avtalen.

Nyheter
No items found.