This is some text inside of a div block.

Norge og Grønland er enige om å videreføre kvotenivået fra inneværende år og fortsetter det gode fiskerisamarbeidet. Partene viderefører også det gode forskningssamarbeidet.


- Norske fiskere utnytter kvotene ved Grønland godt, og jeg er fornøyd med at Norge og Grønland har blitt enige om en kvoteavtale for 2024, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.


Grønland sin kvote i Barentshavet i 2024 er satt til 4 000 tonn torsk, 750 tonn hyse, 650 tonn sei og 425 tonn bifangst av andre arter.
Den norske torskekvoten er på 1350 tonn og kveitekvoten 30 tonn. Den norske blåkveitekvoten på 900 tonn på Vest-Grønland og 375 tonn på Øst-Grønland videreføres. Skolestkvoten på Øst-Grønland blir 50 tonn og kvoten på bunnlevende uer videreføres på 500 tonn. Bifangstkvoten videreføres på 325 tonn.

Protokoll fra møde i det norsk-grønlandske kontaktudvalg

Nyheter