This is some text inside of a div block.

Norge har inngått en bilateral avtale med Storbritannia for 2024. Avtalen inkluderer gjensidig adgang til å fiske i hverandres økonomiske soner, samt et bytte av fiskekvoter.

Storbritannia er en sentral partner for Norge når det gjelder samarbeid om fiskeri og havpolitikk.

- Forhandlingene har også i år foregått i en åpen og konstruktiv tone, og bekrefter at vårt bilaterale samarbeid er nært og godt, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding.

I avtalen for 2024 har partene videreført den gjensidige adgangen til å fiske bunnfisk i hverandres sone på 30 000 tonn. Dette tilsvarer nivået for 2023. Detaljer om dette blir fastsatt i den norske reguleringen. Det er også avtalt adgang for Norge til å fiske 20 000 tonn nordsjøsild i britisk sone. Også dette er en videreføring av årets nivå.

Partene har i tillegg avtalt et begrenset kvotebytte. Kvotene som Norge bytter til seg, er særlig rettet mot å ivareta tradisjonelt norsk fiske i britisk sone vest av Skottland. I britisk sone har Norge byttet til seg 600 tonn blåkveite, 400 tonn sei, 900 tonn lange og 450 tonn brosme.

Storbritannia har fått kvoter på nordøst-arktisk torsk, samt breiflabb og litt blålange i Nordsjøen.

Last ned avtalen

Nyheter