This is some text inside of a div block.

I januar er det igjen klart for Ombordfrystkonferansen i Ålesund. Konferansen har etablert seg som en sentral og viktig møteplass for den havgående fiskeflåten. Nå er det foreløpige programmet klart.

FORELØPIG PROGRAM:

10.00-10.05: Velkommen v/Louise Haahjem, Head of Seafood, Nordea

10.05-10.20: TBD

10.20-10.45: Hva betyr forsøpling i havet, Nina Jensen, CEO, REV Ocean

10.45-10.55: Næringens rammebetingelser, Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt

10.55-11.10: Nye M/S «Leinebris» - framtidens linefartøy, Paul Harald Leinebø og Lisa Leinebø Pinheiro, Leinebris

11.10-11.20: Vår nye fryseterminal i Ålesund, Jan Arve Hoseth, daglig leder, Tyrholm og Farstad AS

11.20-11.30: Torsken mot 2025, Finn-Arne Egeness, sjefanalytiker Sjømat, Nordea

11.30-12.30: Lunsj

12.30-12.45: Framtidens torsketråler mot 2030 og 2050, Inge Bertil Straume, Sales Manager Fishing Vessels, Skipsteknisk

12.45-13.00: TBD

13.00-13.15: Bærekraft i markedsarbeidet, Bjørn Erik Stabell, leder for bærekraft, Norges sjømatråd

13.15-13.20: Mitt liv som fisker og styrmann, Elise Kristin Kuntze, Lerøy Havfisk

13.20-13.35: Sosiale forhold for unge fiskere på havet, Tale Maria K. Engvik, Helsesista

13.35-14.00: Debatt/samtale om sosial bærekraft: Christian Halstensen, Tale Maria K. Engvik, Elisabeth Strand og Louise Haahjem

14.00-14.20: Pause

14.20-14.35: The UK market and the development for frozen at sea products, Marcus Coleman, CEO, Seafish

14.35-14.45: Hva skjer i Fish and Chips-markedet, Victoria Braathen, sjømatutsending, Storbritannia

14.45-15.00: TBD

15.00-15.15: Rekefiske med «Karine H.», Christian Halstensen, administrerende direktør, Halstensen-konsernet

15.15-15.30: Hvor mye reker kan markedet absorbere, Christian Bue Nordahl, CEO Stella Polaris Norway AS og Ingvild Mikkelsen, teamleder marked og salg, Stella Polaris

Påmelding

Konferansen finner sted på Scandic Hotel Parken i Ålesund torsdag 11. januar 2024.
Den vil også bli streamet.

Rombestilling gjøres på www.scandichotels.no
Velg riktig hotell og dato (10.-12.01.24) og antall personer.
Bookingkode:      BOMB100124
Bestillingsfrist:       02.01.24

På kvelden blir det festmiddag på hotellet.

Nyheter
No items found.