This is some text inside of a div block.

I noen områder langs kysten mistes det flere teiner enn hva oppryddingen klarer å ta unna

En enkelt, tapt teine kan fiske i årevis. Havforskningsinstituttet (HI) anslår at nordmenn tapte nær 15.000 hummerteiner bare i 2017. Det er mellom fem og ti prosent av alle hummerteiner. Mye er fra fritidsfiskere

Etter tre år med forskning på spøkelsesfiske, er HI-forsker Susanna Huneide Thorbjørnsen klar på en ting: Det er svært krevende å rydde «vanlige» kystområder rene for tapte fiskeredskaper.

– Så lenge det fortsatt fiskes i området, vil det komme mer til enn hva en klarer å ta unna, sier hun.

Nå går forskerne over til å rydde i mer strengt vernede områder, der det ikke er lov til å fiske med teiner og garn.

Tanken er at med lite påfyll, så vil de kunne lykkes med å faktisk få ryddet hele områder.

Les mer om HI sine utfordringer med å rydde opp på havbunnen her.

Nyheter