This is some text inside of a div block.

o er han og mannskap på veg til Ellingsøya og Nils Sperre med 350 tonn makrell i lasta. Deretter er det ut og leite etter meir makrell.

- Vi følgjer med på kvar dei andre i flåten er, men førebels er det ingen ting som tyder på at fisken har samla seg. Den er spreid utover eit stort område, og når vi finn fisken er det også stor variasjon i storleiken, fortel Smådahl.

Kartet viser at det er stor spreiing i flåten

Innmeldingsjournalen til Norges Sildesalgslag viser det same bildet med storleikar varierande frå 270 gram til 500. Siste døgn er et meldt inn 966 tonn fordelt på 25 fangstar. Dagen før var det 3691 tonn fordelt på 49 fangstar. Flest innmeldingar var det søndag med 11063 tonn fordelt på 94 fangstar.

Foto: Smaragd

Det er enno tidleg i sesongen og Smådahl er optimistisk.

- Ja, fisket er som i fjor og det er ikkje uvanleg at makrellen står litt spreidt tidleg i sesongen, men utfordringa er å vere på rett plass til rett tid.

Nyheter