This is some text inside of a div block.

Forskerne fant det meste av gytebestanden for NVG sild vest for Lofoten og bestanden var mer konsentrert enn tidligere år. Det kommer fram i rapporten fra gytetoktet som ble gjennomført i slutten av februar.

Toktet som gikk i perioden 13. - 26. februar 2023 med fartøyene MS Eros og MS Vendla, gjennomførte akustiske undersøkelser på gytefeltene (62º15?N) til Troms (70º37'N).

Den estimerte biomassen var omtrent 18 prosent høyere, og det estimerte antallet omtrent sju prosent høyere sammenlignet med fjorårets tokt, skriver forskerne i rapporten.

Forskerne peker på at det er større usikkerhet i årets estimater, enn de seks foregående årene, til tross for at gjennomføringen av toktet gikk i henhold til planen.

Gytebestanden var dominert av 2016-årsklassen med 46 prosent i antall og 42 prosent i vekt.

Sammenlignet med toktet i fjor var silda kommet kortere i modningsprosessen i år noe som indikerer senere gyting.

Rapporten kan leses her.

Nyheter
No items found.