This is some text inside of a div block.
Volum- og prisvekst for sild og makrell i januar sammenlignet januar i fjor, men ned for fryst torsk både i volum og verdi. Det viser ekporttallene for januar 2023 fra Norges sjømatråd.
Hele oversikten fra Sjømatrådet kan du lese i sin helhet under.

Norge eksporterte sjømat for 12,7 milliarder kroner i januar. Det var den beste januarmåneden noensinne. Dette er en økning på 2,4 milliarder kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med januar i fjor.

- Prisvekst er den viktigste årsaken til at januar ble nok en rekordmåned for sjømateksporten. Eksportprisene for laks, torsk, ørret, sei og sild var betydelig høyere enn i januar 2022, sier Christian Chramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

- Til tross for urolige tider og endrede varestrømmer, har sjømateksporten nådd nye høyder. Inflasjonen er fortsatt høy i store deler av verden, og spesielt konsumentene i Europa har betydelige utfordringer med lavere kjøpekraft og negative forventninger til egen økonomi framover, sier Chramer.

I januar var det en nedgang i eksportvolumet av fersk hel laks til Europa, mens Kina og USA skiller seg ut med betydelig vekst.

- Kun 66 prosent av Norges totale eksport av laks målt i verdi gikk til Europa i januar. Dette er den laveste andelen laks som har gått til Europa i en enkeltmåned siden april 1989, sier Chramer.

- Sjømateksporten for januar følger den sterke trenden vi har sett de siste 17 månedene, med månedlig sjømateksport på over 10 milliarder kroner. Til tross for lavere eksportvolum av laks, torsk, ørret og hyse, bidro økte eksportvolum av sei og sild til økningen i eksportverdien. En svakere norsk krone har også bidratt til rekorden, sier Chramer.

Januar var den 17. måneden på rad med sjømateksport over 10 milliarder kroner. I august 2021 var sjømateksporten 9,6 milliarder kroner.
 • De største markedene for norsk sjømateksport i januar var USA, Danmark og Polen
 • Det ble i januar eksportert sjømat til totalt 116 land
 • Økt eksportvolum av sei, som har større kvoter i år, bidro også til veksten i eksportverdien i januar
 • Januar var den 6. måned på rad med eksport på over 12 milliarder kroner
 • Blant enkeltarter hadde vi eksportrekord for både sei og brosme i januar, på henholdsvis 466 og 65 millioner kroner

Se flere nøkkeltall her!

USA er det største markedet

For første gang siden april 1989 er USA det største markedet for norsk sjømateksport. Norge eksporterte sjømat til USA for 1,15 milliarder kroner i januar, en økning på 41 prosent siden januar i fjor.

USA var også det landet som i januar hadde størst vekst i sjømateksporten målt i verdi, med 338 millioner kroner fra januar i fjor. Eksportvolumet til USA endte på 9 655 tonn, noe som er 4 prosent lavere enn samme måned i fjor.

Lakseeksporten til USA har økt med 59 prosent

Mens verdien av andre sjømatarter til USA, som for eksempel torsk og hyse, har gått ned, har verdien av lakseeksporten økt kraftig. I januar økte verdien av lakseeksporten med 59 prosent, eller 344 millioner kroner, sammenliknet med samme måned i fjor. Dermed ble USA Norges største laksemarked, og det markedet der verdien av lakseeksporten økte mest i årets første måned.

Sjømatutsending i USA Anne-Kristine Øen. Foto: Norges sjømatråd.

- Vi ser en sterk økning i etterspørselen etter norsk laks i det amerikanske markedet, sier sjømatutsending til USA, Anne-Kristine Øen.

- Det kan være flere årsaker til dette. Både en sterk dollar og redusert konkurranse av laks fra andre nasjoner bidrar positivt. Etterspørselen etter laks generelt har økt kraftig etter pandemien. Vi hadde økte matvarepriser gjennom 2022, og laksen er fortsatt konkurransedyktig på pris sammenlignet med andre proteiner, sier Øen.

En tredjedel av laksen gikk til markeder utenfor Europa

 • Norge eksporterte 89 698 tonn laks til en verdi av 8,9 milliarder kroner i januar
 • Verdien økte med 1,8 milliarder kroner, eller 25 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Volumet falt med 6 prosent
 • USA, Polen og Frankrike var de største markedene for laks i januar
 • Det var rekordhøy pris på fersk laksefilet i januar med 140 kroner per kg. Det er 11 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i mai 2022

- Det er økt laksepris som driver verdiveksten i januar, sier sjømatanalytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd.

Gjennomsnittlig eksportpris for hel fersk laks var i januar 32 prosent høyere enn for samme måned i fjor.

- Lavt volum, i kombinasjon med økt etterspørsel etter norsk laks, har løftet eksportprisen til 93,25 kroner for fersk hel laks i januar, sier Aandahl.  

- Vi ser også en dreining i varestrømmen. I januar gikk hele 34 prosent av laksen, målt i verdi, til markeder utenfor Europa. Vi må helt tilbake til 1989 for å finne et høyere tall. Økte eksportvolum og høye priser til både USA og Kina har bidratt mest til denne dreiningen, sier Aandahl.

Nedgang for ørreteksporten

 • Norge eksporterte 3 117 tonn ørret til en verdi av 310 millioner kroner i januar
 • Verdien falt med 24 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Volumet falt med 28 prosent
 • USA, Thailand og Litauen var de største markedene for ørret i januar

Litauen hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 24 millioner kroner, til 24,7 millioner kroner. Målt i produktvekt økte eksporten fra 14 tonn i fjor, til 287 tonn i år.

Nedgang for fersk torsk, men rekordhøy pris

 • Norge eksporterte 3 852 tonn fersk torsk til en verdi av 240 millioner kroner i januar
 • Verdien falt med 15 millioner kroner, eller 6 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Volumet falt med 19 prosent
 • Danmark, Nederland og Spania var de største markedene for fersk torsk i januar

- Landingene av fersk torsk i januar var betydelig lavere enn i fjor, noe som gir utslag i lavere eksportvolum. Dette har også bidratt til høye priser. Det er rekordhøy pris på fersk hel torsk med 59 kroner per kg. Dette er 3 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i oktober 2022, og 17 prosent høyere enn januar i fjor, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Nederland har økt importen

Nederland hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 17 millioner kroner, eller 326 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

- Nederland konsumerer lite torsk, men re-eksporterer mesteparten til våre store torskemarkeder i Europa. Eksportvolumet til Nederland endte på 394 tonn, noe som er 262 prosent høyere enn samme måned i fjor, forklarer Brækkan.

Oppdrettstorsken fortsetter fremgangen

Oppdrettstorsken fortsetter å øke i volum, og i januar ble det eksportert 631 tonn fersk hel oppdrettstorsk til en verdi av 31 millioner kroner. Dette er økning på 77 tonn fra januar i fjor, og en verdivekst på 5 millioner kroner.

Rekordhøye priser og nedgang i volum også for skreien

 • Norge eksporterte 451 tonn skrei til en verdi av 37 millioner kroner i januar
 • Verdien falt med 10 millioner kroner, eller 22 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Volumet falt med 38 prosent
 • Danmark, Sverige og Polen var de største markedene for skrei i januar

- Innsiget av skrei hadde ikke kommet for fullt i januar, og med lavere landinger har dette medført en nedgang i eksportvolumet. Det er også rekordhøy pris på skrei, med 82 kroner per kg. Dette er 16 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i januar 2022, sier Brækkan.

Med den nye skreisatsingen i Japan endte volumet til Japan på 3 tonn i januar, mens det i hele 2022 ble eksportert kun 67 kg skrei til Japan.

Volum- og verdinedgang for fryst torsk

 • Norge eksporterte 7 846 tonn fryst torsk til en verdi av 442 millioner kroner i januar
 • Verdien falt med 39 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Volumet falt med 34 prosent
 • Kina, Storbritannia og Polen var de største markedene for fryst torsk i januar

Vekst til Storbritannia

- Også for fryst torsk var landingene i januar lavere enn i fjor, noe som ga utslag i lavere eksportvolum. Storbritannia hadde størst verdivekst i januar, med en økning i eksportverdi på 54 millioner kroner, eller 115 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Storbritannia endte på 1 345 tonn, noe som er 63 prosent høyere enn samme måned i fjor, sier Brækkan.

Både eksporten av fryst hel torsk og fryst filet økte til Storbritannia i januar.

Sanksjoner mot Russland gir økt etterspørsel

- Høyere landinger av fryst torskefilet kan ha bidratt til økningen i eksport av filet til Storbritannia. Vi ser at torskepriser i dagligvare i Storbritannia økte mye i fjor høst, noe som kan ha vært et resultat av sanksjonene mot import av hvitfisk fra Russland. Dette kan være positivt for etterspørselen etter norsk hvitfisk i Storbritannia, og vi ser også at eksporten av hyse til Storbritannia økte nå i januar, sier Brækkan.

Det er i tillegg rekordhøy pris på fryst filetblokk, med 83 kroner per kg. Dette er 3 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i juli 2022.

God start for klippfisk

 • Norge eksporterte 9 593 tonn klippfisk til en verdi av 622 millioner kroner i januar
 • Verdien økte med 243 millioner kroner, eller 64 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Det er en vekst i volum på 24 prosent
 • Brasil, Portugal og Den dominikanske republikk var de største markedene for klippfisk i januar
 • Eksportverdien for klippfisk av både sei og brosme er rekordhøy i januar, med henholdsvis 282 og 74 millioner kroner.

Verdivekst til Brasil

Brasil hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 184 millioner kroner, eller 134 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Brasil endte på 4 577 tonn, noe som er 83 prosent høyere enn samme måned i fjor. Dette bidro til at Brasil ble det tredje største vekstmarkedet for all norsk sjømateksport i januar.

- I fjor så vi en vridning mot mer eksport av klippfisk av sei, og mindre torsk til Brasil. Norge eksporterer også betydelige volum klippfisk av brosme og lange til Brasil. Nå i januar hadde vi økte eksportvolum for alle arter. Etter flere år med store utfordringer med pandemien og en svak økonomisk utvikling, er husholdningers forventninger til egen økonomi nå langt mer positiv. Dette gir grunn til optimisme for etterspørselen etter klippfisk av alle arter i Brasil i 2023, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Portugal, vårt største klippfiskmarked

Til Portugal økte eksporten av klippfisk av torsk med 80 prosent i verdi, og 39 prosent i volum, til totalt 968 tonn, og en eksportverdi på 100 millioner kroner.

Rekordhøye priser

Vi har rekordhøy pris på klippfisk av brosme, med 62 kroner per kg. Dette er 5 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i oktober i fjor.

Også klippfisk av sei har rekordhøy eksportpris. Den er nå på 48,50 kroner per kg.

Saltfisk – økning for torsk, men nedgang for sei, lange og brosme

 • Norge eksporterte 1 098 tonn saltfisk til en verdi av 78 millioner kroner i januar
 • Verdien økte med 15 millioner kroner, eller 24 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Volumet falt med 13 prosent
 • Portugal, Spania og Hellas var de største markedene for saltfisk i januar

Eksporten av saltet hel torsk økte, mens nedgangen i totalvolum skyldes lavere eksport av saltet sei, lange og brosme.

Portugal hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 25 millioner kroner, eller 101 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Portugal endte på 667 tonn, noe som er 84 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Tørrfisk med økte priser og lavere volum til Italia

 • Norge eksporterte 436 tonn tørrfisk til en verdi av 94 millioner kroner i januar
 • Verdien økte med 26 millioner kroner, eller 37 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Det er en vekst i volum på 24 prosent
 • Italia og Kroatia var de største markedene for tørrfisk i januar

Prisrekord til Italia

Italia hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 10 millioner kroner, eller 17 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Italia endte på 240 tonn, noe som er 13 prosent lavere enn samme måned i fjor.

Eksportprisen på tørrfisk av torsk til Italia har aldri vært høyere, og var på 283 kroner i januar, 2 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i desember i fjor.

Positivt for silda

 • Norge eksporterte 24 962 tonn sild til en verdi av 387 millioner kroner i januar
 • Verdien økte med 116 millioner kroner, eller 43 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Det er en vekst i volum på 12 prosent
 • Polen, Egypt og Litauen var de største markedene for sild i januar

Godt fiske tidlig på året

- 2023 har startet med et svært godt fiske på NVG-silda. Dette gir en god økning i sildeeksporten for årets første måned. Det er landet over 40 000 tonn mer NVG-sild i januar i år sammenlignet med i samme periode i fjor, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Det er både en økning i eksportert volum (12 prosent) og en solid prisøkning på fryst hel NVG-sild (18 prosent) og flere av filetproduktene gjør at verdiøkningen er på solide 43 prosent sammenlignet med fjoråret.

Gode priser i Egypt

Egypt, som hadde utfordringer med blant annet tilgang til valuta i fjor, åpner sterkt på hel fryst NVG-sild. Prisen er over 3 kroner og 20 øre høyere enn fjorårets januarpris.

Verdiøkning for makrellen

 • Norge eksporterte 26 418 tonn makrell til en verdi av 513 millioner kroner i januar
 • Verdien økte med 50 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Det er en vekst i volum på 5 prosent
 • Sør-Korea, Japan og Vietnam var de største markedene for makrell i januar

Makrellandingene i januar er på nivå med samme måned i fjor. Det er landet ca. 46 000 tonn, hvor nesten alt kommer fra utenlandske båter som fisker rundt Shetland og Orknøyene.

Det er nå tredje året at norske båter ikke har tilgang til å fiske i britiske farvann – et resultat av manglende avtale med Storbritannia etter Brexit. De må dermed vente med fangstene til sommeren, da makrellen kommer i norsk sone.

Eksportvolumet er litt over samme måned i fjor, mens snittprisen er opp 7 prosent. Det meldes om god etterspørsel i de asiatiske markedene, som står for to tredjedeler av volum og verdi.

Kongekrabben fortsetter veksten i Nord-Amerika

 • Norge eksporterte 157 tonn kongekrabbe til en verdi av 81 millioner kroner i januar
 • Verdien økte med 6 millioner kroner, eller 9 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Det er en vekst i volum på 23 prosent
 • USA, Hongkong SAR og Canada var de største markedene for kongekrabbe i januar

Året starter godt for eksporten av levende kongekrabbe til Nord-Amerika, som fortsetter den gode veksten fra 2022. Sammenliknet med januar i fjor, er økningen til Nord-Amerika på 92 prosent, eller 20 millioner kroner.

Eksporten til Sør-Korea er derimot fortsatt utfordrende og går tilbake med 80 prosent, eller 12 millioner kroner, sammenliknet med en svak januarmåned i fjor.

– USA var det største vekstmarkedet denne måneden. Der ble økningen i eksportverdi på 16 millioner kroner, eller 81 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til USA endte på 76 tonn, noe som er 104 prosent høyere enn samme måned i fjor, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

Svak utvikling for fryst kongekrabbe

Eksporten av fryst kongekrabbe viser en svakere utvikling i januar, med en nedgang i volumet på 22 prosent og verdi på 28 prosent. Det er størst nedgang til Belgia, Sverige og Frankrike.

Økte eksportvolumer for snøkrabbe

 • Norge eksporterte 293 tonn snøkrabbe til en verdi av 34 millioner kroner i januar
 • Verdien økte med 34 millioner kroner sammenlignet med januar i fjor
 • Det er en vekst i volum på 292 tonn, mot 1 tonn i fjor
 • USA, Japan og Indonesia var de største markedene for snøkrabbe i januar

USA var det største vekstmarkedet i januar med en eksportverdi på 16 millioner, mot ingenting i fjor. Eksportvolumet endte på 132 tonn, og stod for 45 prosent av snøkrabbeeksporten i januar i år.

Fryste, pillede reker dominerer rekeeksporten

 • Norge eksporterte 1 125 tonn reker til en verdi av 88 millioner kroner i januar
 • Verdien økte med 19 millioner kroner, eller 27 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Det er en vekst i volum på 23 prosent
 • Storbritannia, Sverige og Finland var de største markedene for reker i januar

Fryste, pillede reker øker

Fryste, pillede reker hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdien på 11 millioner, eller 20 prosent, sammenliknet med samme måned i fjor. Fryste, pillede reker utgjorde 81 prosent av eksportverdien i januar, og var dermed det desidert største rekeproduktet.

– Storbritannia fortsetter å være et viktig vekstmarked for norske reker, og hadde en økning i eksportverdien på 4 millioner, eller 24 prosent. Eksportvolumet endte på 269 tonn, som er 5 prosent høyere enn samme måned i fjor, sier Josefine Voraa.

En god start på rekefisket i sør, med økte landinger, har også bidratt positivt på eksporten av reker i januar. Det ble vekst i eksporten av pillede reker i lake til Sverige.

Nyheter
No items found.