This is some text inside of a div block.

Norge har fastsatt en totalkvote på 347 tonn torsk ved Jan Mayen i 2022. Det er vesentlig lavere enn totalkvoten på 800 tonn som gjaldt i 2019 og 2020, og 600 tonn i 2021.

Årsaken til den sterke kvotenedgangen skyldes at kvoten ikke er fisket de siste årene, og at rådgivningen baserer seg på gjennomsnittlig fangst de siste tre år, mulitplisert med en faktor. I 2021 ble det bare fisket 146 tonn av totalkvoten på 600 tonn, og dette bidro sterkt til å dra ned kvoteanbefalingen for 2022.

Fiskebåt ser det som viktig at totalkvoten av torsk ved Jan Mayen blir fisket i 2022, og ønsker derfor å kartlegge om det er andre linefartøy som har planer om å delta i dette fisket.

Det er for tiden ett linefartøy i fiske ved Jan Mayen, og der fangstratene etter det vi forstår er omtrent som de har vært de siste årene.

Nyheter
No items found.