This is some text inside of a div block.

Målet med kartleggingen som Mareano gjør, er å samle og formidle kunnskap om hva som finnes på havbunnen, skriver Havforskningsinstituttet på sin nettside. Undersøkelsene kommer blant annet som følge av et forslag fra Fiskebåt.

Dybdekartlegging av området er allerede gjennomført. Nå skal forskerne undersøke geologi, dyreliv og miljøkjemi i områder foreslått for havvindutbygging utenfor Utsira. Toktet startet 14. oktober, og undersøkelsene i dette området skal pågå en ukes tid. I tillegg til videofilming av havbunnen og dyrene som lever der, skal det hentes opp prøver av bunnen.

I første omgang er det et område på rundt 2000 km2 som skal kartlegges.

Her kan du lese mer om kartleggingen

Nyheter
No items found.