This is some text inside of a div block.

Viss du ikkje fekk med deg årsmøtet til Fiskebåt, så kan du få med deg hovudpunkta her. Du kan også sjå videopptak frå årsmøtet.

Opptak - tysdag 14. februar

Opptak – onsdag 15. februar

Under får du oversikt over sakene som blei vedtatt av årsmøtet

Regjeringens nærings-og fiskeripolitikk

Sameksistens mellom etablerte og nye næringer i havrommet

Havforskningsinstituttets økonomiske rammer ogprioriteringer

Det nye styret i Fiskebåt

ChristianStrand Halstensen (leiar)
Janne GretheStrand Aasnæs
Kjetil Holmeset
Helge Olav Vikshåland
Per William Lie
Carl Aamodt
Eldar Farstad
Marius Ytterstad
Sigvald Berntsen
Kristin Remøy

Varamedlemmar:

1. Tor-Gunnar Kransvik
2. Siv Madsen
3. Abraham Inge Troland
4. Sindre Johan Dyb
5. Haakon Kjile Pettersen


Les også;

ChristianStrand Halstensen er valt til ny styreleiar i Fiskebåt