This is some text inside of a div block.

Millionæren, SVeren og lederen i Kystfiskarlaget Tom Vegar Kiil uttaler i media at «Nå skal de satan få blø». Og det er havfiskeflåten og fiskerne ombord i den havgående flåten som skal få blø, skriver Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt i dette innlegget.

Og vi blør allerede gjennom den omfordeling som trolig blir vedtatt i Kvotemeldingen. Stortingets vedtak om at omfordelingen skal kompenseres ved eventuell frigivelse av tredjelandskvote vil ikke kompensere havfiskeflåten fullt ut.
 
Det som får meg til å ta ordet, er imidlertid at nå må grensen være nådd, selv for Kiil. «Nå skal de satan få blø» er et budskap og en uttalelse som er totalt uakseptabel.  Ikke bare det, budskapet er bevisst løgn. Kystfiskerlagets leder er kvotemillionær og en av vinnerne i Kvotemeldingen. Han har eksklusive særrettigheter andre fiskere bare kan drømme om. De som skal blø er taperne. La meg slå fast følgende;
 
- Åpen gruppe øker sin andel med 8 prosent.
- Den minste kystflåten under 11 meter øker sin andel med 13,7 prosent.
- De får Norges beste strukturordning.
- Havfiskeflåten taper betydelige kvoteandeler, trålflåten mest med 8,3 prosent.
 
At kystflåten protesterer mot sine yrkeskollegaer i havfiskeflåten i denne situasjonen er uhørt og urimelig. Havfiskeflåten har ikke tatt en eneste torsk fra kystflåten.
 
Lavmålet er likevel nådd med Tom Vegar Kiil, selv om han ler hele seilasen til banken med kystfiskefartøyene sine.

Ytringer