This is some text inside of a div block.

Målet med FHF-prosjektet "Akustisk estimering av fiskestørrelse før fangst under kommersielt fiske etter pelagiske arter" er å kunne beregne størrelsen på fisken før fangst.

Prosjektet er knyttet til SFI CRIMAC, og har som mål å utvikle metodikk for estimering av fiskestørrelse med bredbåndsekkolodd. Forsøkene ble gjennomført om bord på fiskefartøyet "Libas" under makrellfiske i britiske farvann utenfor Skottland i september, skriver FHF i en pressemelding.

Libas med «ekkoloddstang» montert på styrbord sidefor akustiske målinger. Foto: FHF.

Forholdene var utfordrende med dårlig vær og makrell som var fordelt i tynne slør og som reagerte lett på båten.

Forskerne klarte likevel å samle inn nok data til å vise at man med den smale ekkoloddstrålen (3 graders åpningsvinkel) og båndbredde 160–240 kHz, økte oppløsningen nok til å kunne registrere enkeltmakrell på 100 meters avstand.

Figurforklaring: Ekkogram som viser en makrellstim og identifisering av enkeltfisk (vist med røde sirkler) på en avstand fra 30 til 120 m. Deler av stimen (grønt område til høyre) er for tett for å kunne identifisere enkeltfisk. 
Figurforklaring: Øverste tre figurer viser vinkelen til en fisk i ekkoloddstrålen (øverst til venstre), avstanden til fisken (øverst i midten) og til slutt romlig plassering av fisken i strålen(øverst til høyre). Hver måling av en individuell fisk blir kombinert til et«spor» ved hjelp av målsporingsteknikker («target tracking»). De nederste tre figurene viser estimert vinkel mellom fiskesporet og den akustiske aksen til svingeren ved forskjellige avstander (nederst til venstre). Frekvensresponsen til målt målstyrke (TS) ved forskjellige ping, sammen med gjennomsnittlig (rød)og maksimal (blå) TS som funksjon av frekvens (nederst i midten). Histogrammet for gjennomsnittlig og maksimal TS-frekvensrespons (nederst til høyre).

Foreløpige estimater av fiskestørrelse varierte fra 250 til 420 mm, med en gjennomsnittlig størrelse på 348 mm, noe som ifølge forskerne stemmer bra overens med gjennomsnittsstørrelse på 362 mm i de kommersielle fangstene av samme stimer.

Beregningen ble gjort på bakgrunn av målinger i forskjellige vinkler på død makrell hengt opp i en merd.

Her kan du lese mer om prosjektet

Nyheter