This is some text inside of a div block.

ICES har i dag kommet med kvoteråd for nordsjøsild. Forskerne foreslår en reduksjon på 22,5 prosent.

ICES anbefaler i henhold til MSY-tilnærmingen en totalfangst inntil 412 383 tonn i 2025, av dette utgjør direktefiske (A-flåten) 400 909 tonn, dette er ned 22,5 % i forhold til kvoterådet for 2024.

ICES forklarer nedgangen med at gytebestanden er i en negativ trend og er forventet å komme under tiltaksgrensen i 2025. I tillegg, er 2021- og 2022-årsklassene nedjustert.

HI kommenterer rådet her.

Nyheter