This is some text inside of a div block.

Torsk og hyse innenfor 12 nautiske mil er igjen MSC-sertifisert. -En merkedag for fiskeriene, sier Tor Bjørklund Larsen i Norges Fiskarlag.

Kystnært fiske etter torsk og hyse har gjennom det siste drøye året vært i en resertifiseringsprosess for å gjenvinne MSC-sertifikatene. Norges Fiskarlag har hatt prosjektansvaret for denne sertifiseringen i samarbeid med salgslagene og Norges sjømatråd som prosjektpartnere. DNV har vært ansvarlig sertifiseringsselskap. Endelig rapport har nå ligget ute i 15 virkedager med muligheter for eventuelle innsigelser fra interessenter.

Norges Fiskarlag har tirsdag kveld fått bekreftet fra DNV at ingen slike innsigelser er mottatt, og at sertifiseringsprosessen dermed er fullført, skriver Fiskarlaget på sin nettside.

- Vi gleder oss over at denne sertifiseringen er fullført og at torsk og hyse fanget innenfor 12 nautiske mil fra 62 grader og nordover, igjen er MSC-sertifisert. Vi er spesielt glade for å komme i mål med dette før vintersesongen setter i gang, sier seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen, som arbeider med MSC på vegne av norske fiskere.

Sertifisering av fisket har betydning for bærekraftstatus, og for pris og omsetning i markedet og vil bety en bedre forutsetning for omsetningen av torsk og hyse i markedet, forklarer Larsen.

Godt betalende markeder som Sverige, Tyskland og Storbritannia ble stengt for en rekke produkter av torsk og hyse da Norge mistet sin MSC-godkjenning.

Nyheter