This is some text inside of a div block.

Fiskeridirektoratet har kommet med nye beregninger for eierkonsentrasjonen i kystflåten.

I regjeringens kvotemelding vises det til beregninger for eierkonsentrasjon i kystflåten for tall fra 2020. Disse beregningene er nå oppdatert med tall pr. 31.12.2023, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Der finner du også oversikten som er oppdatert med nye tall.

På Fiskebåts årsmøte på tirsdag ble kvotemeldingen diskutert. Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) viste da til at departementet har innhentet oppdatert statistikk fra 2024.

Fiskebåt har bedt om å få innsyn i bakgrunnsmaterialet for beregningene.

Nyheter