This is some text inside of a div block.

Fiskeridirektoratet gjennomfører oppreinsking etter tapte fiskereiskap i år også. Toktet startar utafor Ålesund 7. august med M/S Vikingbank.

- Toktet i 2024 er noko redusert og det vil ikkje bli gjennomført oppreinsking etter snøkrabbeteiner. Det vil heller ikkje blir gjort oppreinsking i Aust-Finnmark, skriv Fiskeridirektoratet i ei pressemelding.

I Vårt eige fartøy «Fjorgyn» vil dekke Aust-Finnmark, vil direktoratet bruke sitt eige fartøy, Fjorgyn, i ryddinga.

Stor kapasitet

Det er tredje året at Fiskebåt-medlem, M/S Vikingbank, gjennomfører dette toktet. Fartøy og mannskap representerer ein stor oppreinskingskapasitet, gjennom erfaring, god lagerplass og utrustning.

– Gjennom oppreinskingstoktet blir det arbeidd døgnet rundt under tilnærma alle vêrforhold. Så langt det lar seg gjere vil vi prøve å levere tilbake funn, så lenge dette ikkje påverkar framdrifta i nemneverdig grad, seier seniorrådgjevar Gjermund Langedal i miljøseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Meld frå

Langedal minner om at tap av fiskereiskap skal meldast dersom ein sjølv ikkje finn igjen fiskereiskapen med eigne gjenfinningsforsøk.

Kval som sit fast i eit garn. Foto: Fiskeridirektoratet.

- Dersom du planlegg eigne gjenfinningsforsøk «seinare», så meld reiskapen tapt først. Då unngår du at andre fiskarar set seg fast i ditt tapte reiskap. Dette gjeld for alle fiskeri, men er særleg viktig med tanke på den høge aktiviteten på blåkveitefeltet i år. For å utnytte oppreinskingskapasiteten best mogleg, er det viktig å hugse å melde frå om alle tapte fiskereiskap gjennom Barentswatch. Dersom dette ikkje lar seg gjere; ta direkte kontakt med Fiskeridirektoratet, oppmodar Langedal.

Nyheter