This is some text inside of a div block.

Nærings- og fiskeridepartementet innfører tiltak for styrket vern av kysttorsk og havdeling for alle fartøy over 21 meter som fisker etter torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskaper nord for 62 grader nord.

Ifølge departementet vil tiltakene som innføres nå være omfattet av del I av høringssaken om kysttorsk og havdeling, og erstatter det midlertidige havdelingstiltaket for fartøy som fisker torsk med konvensjonelle redskaper nord for 62 grader nord i tidligere Finnmark fylke.

- Flere områder vil nå omfattes av tiltakene, som for de fleste områdene også vil inkludere fiske etter hyse og sei, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding

Det innføres nå tiltak for å redusere presset på kysttorsken som kan bidra til å gjenoppbygge bestanden, samt bidra til å redusere areal- og redskapskonflikter nord for 62 grader nord.

Kompromiss

I store trekk er kompromisset i Fiskarlaget fulgt, men for fartøy over 28 meter har departementet gått lengre. Bant annet gjelder dette fra Kinnarodden til Sørvær der fartøy over 28 meter må utenfor to nautiske mil fra grunnlinja i andre halvår og utenfor fire nautiske mil fra grunnlinja fra Sørvær til og med hovedområde 05 i andre halvår. 

- Tiltakene vi nå innfører skal bidra til å få ned beskatningen av kysttorsk og vil også bidra til å redusere areal- og redskapskonflikter mellom fartøygruppene, samtidig som vi har lagt vekt på landindustriens behov for god tilgang på råstoff. Det er en god skreddersøm for områdene det gjelder, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Todelt høring

Del II av høringen hadde høringsfrist 30. april 2023. Nærings- og fiskeridepartementet vil komme tilbake til oppfølging av del II på et senere tidspunkt.

Her kan du lese hele pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Les også;

Forlenger høringsfrist om havdeling

Havdeling vil gi store samfunnsendringer

Nyheter
No items found.