This is some text inside of a div block.

- Kvoterådet for norsk arktisk torsk og hyse vil ha svært negative konsekvenser for fiskeflåten, fiskeindustrien og kysten forøvrig. Kvoteanbefalingen – vil om den tas til følge – være en av de laveste kvotene som er blitt tildelt norske fiskere på mange tiår. Bestandsutviklingen indikerer også at naturgitte forutsetninger spiller en betydelig større rolle, enn fiskeriene, sier Audun Maråk i en kommentar til kvoterådet som ble lagt fram i dag.

Fiskerne har de siste par årene registrert en bedring i bestandssituasjonen for norsk arktisk torsk. Med historien som bakteppe, der fiskerne registrer endringene tidligere enn forskningen, kan vi håpe på en raskere bedring i bestandssituasjonen enn det dagens rådgivning gir grunnlag for, påpeker Maråk.

Fiskebåt vil derfor anmode fiskeri- og havministeren til å invitere til et møte mellom forvaltning, forskning og næringen for å gjennomgå situasjonen, og hvilke tiltak som kan bidra positivt for bestandsutviklingen og fiskerinæringen.

- Likeså må vi diskutere kortsiktige tiltak som kan bedre driftssituasjonen for fiskerne, sier Maråk.

Les også;

Forskarane tilrår at torskekvota skal ned 31 prosent.

Nyheter