This is some text inside of a div block.

HI kallar inn til møte om HI sitt Fangstprøvelotteri. Møtet blir på Teams den 14. juni, og Fiskebåt oppmodar om at så mange som mogleg deltar.


- Vi oppmodar alle skipperar til å delta for å lære meir om fangstprøvelotteriet og for å fortelle om sine erfaringar, sier ressursforskar Gjert Dingsør i Fiskebåt.

Møtet blir på Teams onsdag 14. juni kl. 14:00 - 15:00

Agenda for møtet


-Innleiing ved HI (ca 15 min)
               -Bruk av fangstdata i bestandsvurderingane (Faggruppeleiar Espen Johnsen, HI)
               -Korleis fungerar Fangstprøvelotteriet (Forskar Håkon Otterå) 
-Spørsmål og kommentarar frå fiskarar og andre (ca 45 min)
 
Møteleiar: Jens A Wathne, Fiskeridirektoratet

Les også;

Flere fiskere deltar i fangstprøvelotteriet

Nyheter