This is some text inside of a div block.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth møter norske fiskere i London tirsdag 27. og onsdag 28. februar. Myrseth skal dele ut pris når britene feirer sin nasjonalrett under The National Fish & Chip Awards. Storbritannia er et svært viktig marked for norsk hvitfisk.

Myrseth skal i tillegg til å møte norske fiskere, også ha politiske samtaler med britiske ministere om fiskeri og sjøfart, og signere en samarbeidsavtale om tettere maritimt samarbeid mellom Norge og Storbritannia.

– Storbritannia er ett av de største markedene for sjømatnæringen vår, og det viktigste markedet for den maritim næringen. Jeg er opptatt av å være tilstede og fremme havnæringene våre på arenaer som er viktige for Norge, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Storbritannia er det aller viktigste enkeltmarkedet for norske maritime bedrifter, og det er tette bånd mellom norsk og britisk næringsliv.

Flere av Fiskebåt sine medlemmer har tatt turen til London disse dagene, for å pleie kundekontakter og framsnakke norsk sjø-fryst fisk. I forbindelse med besøket er det også lagt opp til et frokostmøte der norske fiskere får møte fiskeriministeren og den norske ambassadøren i London.

Program tirsdag 27. februar

09:00–10:00 Frokostmøte med norske sjømataktører om markedsadgang

10:30–11:00 Norway UK Seafood Summit

11:30–12:00 Møte med Mark Spencer, Storbritannias minister for mat, landbruk og fiskeri  

12:00–12:30 Pressemøte med fiskeriminister Myrseth og fiskeriminister Spencer

15:00–16:00 Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth lager fish’n’chips på The Laughing Halibut

18:30–20:30 National Fish and Chip Awards Pre-event

Program onsdag 28. februar

09:00–10:00 Frokostmøte med norske sjømataktører om Norwegian Frozen at Sea

11:00–12:00 Møte med Lord Davies of Gower, juniorminister med ansvar for maritim transport, og signering av en ny samarbeidsavtale om tettere maritimt samarbeid mellom Norge og Storbritannia.

14:00–16:30 National Fish and Chip Awards.

Nyheter