This is some text inside of a div block.

EU-parlamentet har med stort flertall vedtatt resolusjonen som uttrykker sterk bekymring for at Norge har vedtatt å åpne for utvinning av havbunnsmineraler, skriver NRK.

523 av parlamentets 751 representanter stemte for resolusjonen, mens 34 stemte imot.

I resolusjonen går EU-parlamentet også inn for et internasjonalt moratorium, det vil si en midlertidig utsettelse, på all gruvedrift på havbunnen, skriver NRK.

Fiskebåt har ved flere anledninger uttrykt stor skepsis mot å sette i gang gruvedrift på havbunnen. Så sent som sist uke gikk det et brev fra Fiskebåt til EU-politikere, der det ble uttrykt bekymring for konsekvensene slik aktivitet kan få for fiskeriene.


Nyheter